امیر حسین قلیخانی

مهندس عمران

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی رشته مهندسی عمران گرایش زلزله - عضو تیم تولید محتوا مجموعه سری عمران - کارمند شرکت طراحی ساختمانی بانژ خشت

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گرایش زلزله

موسسه/دانشگاه: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

کارشناسی مهندسی عمران

گرایش عمران

موسسه/دانشگاه: تهران مرکز

مهارت‌ها

مجموعه آفیس

100%

sap

40%

SeismoStruct

60%

نرم افزار opensees

60%

نرم افزار siesmosignal

60%

نرم افزار etabs

80%

نرم افزار safe

80%

زبان پایتون

60%

matlab

80%

Matcad

100%

Deepsoil

60%

autocad 2d

80%

Artemis modal

60%

arc gis

60%

سوابق شغلی

تولید محتوای تخصصی

مجموعه سری عمران

زبان

انگلیسی

مهارت خواندن

100%

مهارت نوشتن

60%

مهارت گفتاری

100%

مهارت شنیداری

100%

اسپانیایی

مهارت خواندن

40%

مهارت نوشتن

20%

مهارت گفتاری

40%

مهارت شنیداری

40%

پروژه‌ها

دوره‌ها و گواهینامه‌ها

safe & etabs

موسسه: خانه عمران

افتخارات

تحقیقات

: ترجمه مقالات مرتبط با موضوع بهینه سازی

توضیحات: جهت همکاری با دکتر محمد رضا مشایخی

: ترجمه مقالات مرتبط با سازه های چوبی

توضیحات: ترجمه مقالات برای دکتر شهریار طاووسی

: پایان نامه : مقاوم سازی بهینه ساختمان های کوپل شده با میراگر به روش UDD

توضیحات: استاد راهنما : دکتر رضا کرمی